Categorieën
Best Practices Nieuws

Het UMCG over samenwerken met Arjan

Janet Vissinga – Stafadviseur Operatieve Zorg Organisatie & managing director, OK consultancy Nederland

Binnen het UMCG zijn we een Europese aanbesteding voor medische verzorgingssystemen gestart. De regels omtrent deze aanbesteding en de verwoording daarvan heeft Arjan voor zijn rekening genomen.

Hij heeft zonder enige inhoudelijke kennis de materie tot zich genomen en daarbij een uitzonderlijk vertalend vermogen aan de dag gelegd. Het is bijzonder hoe hij zich vast vreet en de inhoud wil kennen en begrijpen. Dat is erg inspirerend.

Los van de inspiratie die ik noemde, heeft Arjan een “ontzorgend” karakter. Het betekent dat ik mij kan focussen op de inhoud, zodat ik de planning en structuur met een gerust hart aan hem kan overlaten.

Arjan heeft een jonge en gezonde ambitie. Ik hoop dat hij de komende tijd binnen het UMCG zo bevlogen betrokken blijft!

Peter Mees – Kwartiermaker, Innovatiemanager IT en Medische Techniek Masterplan UMCG Bouwt

Arjan heeft geholpen met de publicatie van de Europese aanbesteding voor pendels. Hierbij nam Arjan een natuurlijke coördinerende rol op zich wat voor de projectgroep duidelijkheid gaf. Hij heeft duidelijkheid verschaft op inkoopvlak en heeft ons meegenomen in de planning en uitrol van de aanbesteding.

Zoals aangegeven is het zeer prettig om met Arjan samen te werken. Temeer omdat Arjan zeer concreet en to the point is. Daarnaast is hij in staat om mee te denken over de inhoud en kritische vragen te stellen om vervolgens oplossingsgericht mee te denken.

Dat heeft ervoor gezorgd dat we een stap voorwaarts konden met de aanbesteding en in de samenwerking met inkoop. Arjan heeft een vernieuwde invulling voor de rol van inkoop bij ons toegepast door de coördinatie volledig weg te nemen bij de projectleider. Dit werkt zeer prettig en zie ik dat graag terug bij toekomstige opdrachten.

Het is fijn dat Arjan open communiceert en de projectgroep met duidelijke concrete mails op de hoogte houd van de status. Ga zo door.

Categorieën
Nieuws

De onafhankelijke schakel

Arjan Dortmans over zijn rol – tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Balans tussen rechtmatigheid en doelmatigheid

Als inkoopadviseur sta ik aan de lat om bij de uitvoering van aanbestedingen scherp te zijn op het goed toepassen van de wet- en regelgeving. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat er tussen mijn opdrachtgever en de opdrachtnemer een zo goed mogelijke, zakelijke relatie ontstaat. En dat die relatie tijdens de uitvoering blijft bestaan.

Mijn rol als inkoopadviseur

Vanuit mijn rol probeer ik daarom een onafhankelijke schakel te zijn tussen mijn opdrachtgever, als aanbestedende dienst, en de markt. Met name in de voorbereidende fase kan ik daar veel in doen:

  • Zo begeleid ik mijn opdrachtgever bij het goed verwoorden van de opdracht in de aanbestedingsdocumenten, zodat deze voor iedere lezer helder is.
  • Bij voorkeur voer ik een marktverkenning uit zodat mijn opdrachtgever en ik weten wat “past” in de markt. Als mijn opdrachtgever een bepaalde eis stelt of wens heeft, wat voor effect heeft dat dan in/op de markt?
  • Als ik weet dat er partijen zonder aanbestedingservaring interesse hebben in de opdracht, probeer ik ervoor te zorgen dat zij de spelregels snappen. Dat kan in ieder geval door in de aanbestedingsdocumenten duidelijk te beschrijven hoe deze spelregels werken. Maar dat kan ook tijdens marktverkenningen en/of tijdens een marktinformatiedag bij aftrap van de aanbesteding mondeling worden toegelicht. Zo weet ik dat sommige partijen geen vragen durven te stellen tijdens de inlichtingenronde, omdat ze bang zijn dat ze dan hun concurrenten informeren. Terwijl het zo belangrijk is dat zij dat wel doen.

Kortom, als onafhankelijke schakel probeer ik de aanbestedende dienst en de markt te helpen om elkaar te vinden.