Deskundig, pragmatisch, effectief

Onze focus: het optimaliseren van inkoop. We houden van een pragmatische aanpak. Samen met u positioneren we inkoop effectief in de bedrijfsvoering. Ook optimaliseren we de interactie met alle relevante stakeholders. Inkoop is namelijk méér dan een budget, méér dan een set inkoop- of aanbestedingsregels. Inkoop is ook het opbouwen van effectieve werkrelaties met interne klanten, financiën en leveranciers. Een optimaal uitgevoerde inkoopfunctie draagt direct bij aan de bottomline.

 

Diensten:

 

search Inkoopscan & -analyses

Een gedegen financiële en kwalitatieve spendanalyse (‘wie koopt wat waar’) geeft inzicht in kansen en verbeterpunten. Dit inzicht vormt een praktisch vertrekpunt voor verdere actie.

Lees meer

Met haar klant de Politieacademie won Procurance in 2010 de prestigieuze Dutch Sourcing Award (DSA).

inkoop-inrichten Inrichten van de inkoopfunctie

We zorgen voor (door-)ontwikkeling en verankering van de inkoopfunctie in uw organisatie. Samen met alle interne en externe stakeholders. Dat doen we door het implementeren of verbeteren van inkoopprocessen. Inzet van slimme technologie en software is hier vaak onderdeel van. Indien nodig werken we met u aan het inrichten en bemensen van de inkooporganisatie zelf.

Lees meer

 

 

shipping-truck Uitvoering inkooptrajecten

Voor de uitvoering van inkooptrajecten zetten we een uiterst professioneel en bewezen inkoopteam in. Onze medewerkers hebben ruime ervaring met diverse inkoopcategorieën in zowel de private als publieke sector. Naast de inhoudelijke resultaten, is een belangrijke meerwaarde de kennistransfer naar uw eigen medewerkers.

Lees meer

 

 

besparingen-verbeteringen-inkoop3 Besparingen & verbeteringen

Een besparing van 1% op het inkoopvolume betekent een verhoging van de winst van meer dan 10%. Rode draad door al onze activiteiten: continue zoeken naar en realiseren van besparingen en verbeteringen richting leveranciers. Dit doen we op basis van gedegen categoriekennis en leveranciersmanagement. Besparingen worden gemeten en geborgd in de organisatie. Zo wordt direct duidelijk wat een professionele inkoopfunctie betekent voor uw organisatie.

Lees meer

user Interim expertise

Soms is het nodig om tijdelijk extra inkoopcapaciteit of specialistische kennis in te zetten. Procurance beschikt over bewezen interim inkoopprofessionals die op basis van hun persoonlijkheid en intermenselijke vaardigheden het verschil maken. Daarnaast kunnen we domeinexperts inzetten op het gebied van bijv. eProcurement, Inkoopmanagement, Europees Aanbesteden of Contractmanagement.

Lees meer

 

 

TRAINING-OPLEIDING Opleiden & trainen

Voor het blijvend vernieuwen en verbeteren van uw (inkoop-)organisatie, is het nodig dat uw medewerkers zich blijven ontwikkelen. Procurance gaat in haar trainingen uit van de dagelijkse inkooppraktijk. De focus: bewust worden van oud gedrag en het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag.

Lees meer