Een besparing van 1% op het inkoopvolume betekent een verhoging van de winst van meer dan 10%. Rode draad door al onze activiteiten: continue zoeken naar en realiseren van besparingen en verbeteringen richting leveranciers. Dit doen we op basis van gedegen categoriekennis en leveranciersmanagement. Besparingen worden gemeten en geborgd in de organisatie. Zo wordt direct duidelijk wat een professionele inkoopfunctie betekent voor uw organisatie.