De Nederlandse Politieacademie was een organisatieonderdeel van het Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie (LSOP). In 2004 heeft het LSOP haar naam gewijzigd in Politieacademie. De Politieacademie is het opleidings- en kenniscentrum van de Nederlandse Politie.