Het UMCG over samenwerken met Arjan

Janet Vissinga – Stafadviseur Operatieve Zorg Organisatie & managing director, OK consultancy Nederland

Binnen het UMCG zijn we een Europese aanbesteding voor medische verzorgingssystemen gestart. De regels omtrent deze aanbesteding en de verwoording daarvan heeft Arjan voor zijn rekening genomen.

Hij heeft zonder enige inhoudelijke kennis de materie tot zich genomen en daarbij een uitzonderlijk vertalend vermogen aan de dag gelegd. Het is bijzonder hoe hij zich vast vreet en de inhoud wil kennen en begrijpen. Dat is erg inspirerend.

Los van de inspiratie die ik noemde, heeft Arjan een “ontzorgend” karakter. Het betekent dat ik mij kan focussen op de inhoud, zodat ik de planning en structuur met een gerust hart aan hem kan overlaten.

Arjan heeft een jonge en gezonde ambitie. Ik hoop dat hij de komende tijd binnen het UMCG zo bevlogen betrokken blijft!

Peter Mees – Kwartiermaker, Innovatiemanager IT en Medische Techniek Masterplan UMCG Bouwt

Arjan heeft geholpen met de publicatie van de Europese aanbesteding voor pendels. Hierbij nam Arjan een natuurlijke coördinerende rol op zich wat voor de projectgroep duidelijkheid gaf. Hij heeft duidelijkheid verschaft op inkoopvlak en heeft ons meegenomen in de planning en uitrol van de aanbesteding.

Zoals aangegeven is het zeer prettig om met Arjan samen te werken. Temeer omdat Arjan zeer concreet en to the point is. Daarnaast is hij in staat om mee te denken over de inhoud en kritische vragen te stellen om vervolgens oplossingsgericht mee te denken.

Dat heeft ervoor gezorgd dat we een stap voorwaarts konden met de aanbesteding en in de samenwerking met inkoop. Arjan heeft een vernieuwde invulling voor de rol van inkoop bij ons toegepast door de coördinatie volledig weg te nemen bij de projectleider. Dit werkt zeer prettig en zie ik dat graag terug bij toekomstige opdrachten.

Het is fijn dat Arjan open communiceert en de projectgroep met duidelijke concrete mails op de hoogte houd van de status. Ga zo door.

Over Procurance: Inkoop speelt binnen steeds meer organisaties een cruciale rol. Het raakt direct en indirect veel verschillende bedrijfsprocessen en heeft invloed op het resultaat van de organisatie (zowel kwantitatief als kwalitatief). Doordat steeds meer organisaties het belang inzien van hun inkoopactiviteiten, wordt een steeds groter beroep gedaan op de inkoopafdeling. Inkoop-gerelateerde besluiten worden dan ook steeds ingewikkelder. Procurance helpt organisaties daarbij. Wij maken het speelveld van inkoop op deze organisaties inzichtelijk en we laten de inkoopfunctie en -strategie het beste aansluiten op de organisatiedoelstellingen. Wij vinden dat inkopen mensenwerk is. En werken met mensen zit in ons DNA ingebakken. Kennis, kunde en ervaring zijn natuurlijk het stevige fundament, maar dat vinden wij niet genoeg. Het verschil dat we bij onze klanten maken, zit in de persoonlijkheid en ‘soft skills’ van onze inkoopconsultants. We brengen de drive, de energie om projecten op te starten en succesvol af te ronden. We bewegen ons met gevoel voor de context langs organisatorische obstakels, brengen belangen bij elkaar, krijgen mensen ‘mee’ en laten weerstand als sneeuw voor de zon verdwijnen. Of we geven deze weerstand zélf op subtiele wijze, wanneer een opdrachtgever iets wil dat echt niet goed voor hem is.