Drukwerkdeal.nl

“Drukwerkdeal.nl is sinds 2005 marktleider in online drukwerk voor de zakelijke markt en sinds eind 2014 onderdeel van het aan de NASDAQ-genoteerde Cimpress Plc. ook wel bekend als Vistaprint. De overname leek vooraf voordelen te bieden, doordat Drukwerkdeal.nl gebruik kon maken van de inkoopkennis en -macht van het grotere Cimpress. Een jaar na de overname bleken dergelijke voordelen lastiger te realiseren dan gedacht. Pas nadat Cimpress voor verregaande decentralisatie had gekozen kwam er in Nederland meer autonomie over de inkoopprocessen en kon worden gewerkt aan het opnieuw opzetten van langdurige relaties met leveranciers.

Begin 2016 besloten wij daarom het heft weer in eigen hand te nemen en een dedicated Drukwerkdeal.nl-inkoopafdeling te installeren. Voor het opzetten en inrichten van onze eigen supply chain schakelden we Procurance in voor de bij deze inkoopreorganisatie benodigde expertise en ondersteuning. 

Als eerste bracht Procurance door middel van een inkoopscan prioriteiten, bottlenecks en potentiële verbeterpunten in kaart. Dit traject van drie maanden resulteerde in een optimalisatieplan, met daarin onder andere aanbevelingen over positionering en inrichting van inkoop, inkoopbeleid, sourcing en leveranciersstrategie en herijking van de strategische, tactische en operationele rollen en taken. Na deze eerste fase van inzicht verschaffen en advisering, heeft Procurance door de inzet van een consultant gedurende negen maanden bijgedragen aan een succesvolle implementatie. Deze leidde tot een sterk verbeterde relatie met de leveranciersmarkt, vele procesverbeteringen en zeer grote besparingen.”

Haico Meijerink
Directeur Drukwerkdeal.nl 

Over Procurance: Inkoop speelt binnen steeds meer organisaties een cruciale rol. Het raakt direct en indirect veel verschillende bedrijfsprocessen en heeft invloed op het resultaat van de organisatie (zowel kwantitatief als kwalitatief). Doordat steeds meer organisaties het belang inzien van hun inkoopactiviteiten, wordt een steeds groter beroep gedaan op de inkoopafdeling. Inkoop-gerelateerde besluiten worden dan ook steeds ingewikkelder. Procurance helpt organisaties daarbij. Wij maken het speelveld van inkoop op deze organisaties inzichtelijk en we laten de inkoopfunctie en -strategie het beste aansluiten op de organisatiedoelstellingen. Wij vinden dat inkopen mensenwerk is. En werken met mensen zit in ons DNA ingebakken. Kennis, kunde en ervaring zijn natuurlijk het stevige fundament, maar dat vinden wij niet genoeg. Het verschil dat we bij onze klanten maken, zit in de persoonlijkheid en ‘soft skills’ van onze inkoopconsultants. We brengen de drive, de energie om projecten op te starten en succesvol af te ronden. We bewegen ons met gevoel voor de context langs organisatorische obstakels, brengen belangen bij elkaar, krijgen mensen ‘mee’ en laten weerstand als sneeuw voor de zon verdwijnen. Of we geven deze weerstand zélf op subtiele wijze, wanneer een opdrachtgever iets wil dat echt niet goed voor hem is.