De onafhankelijke schakel

Arjan Dortmans over zijn rol – tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Balans tussen rechtmatigheid en doelmatigheid

Als inkoopadviseur sta ik aan de lat om bij de uitvoering van aanbestedingen scherp te zijn op het goed toepassen van de wet- en regelgeving. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat er tussen mijn opdrachtgever en de opdrachtnemer een zo goed mogelijke, zakelijke relatie ontstaat. En dat die relatie tijdens de uitvoering blijft bestaan.

Mijn rol als inkoopadviseur

Vanuit mijn rol probeer ik daarom een onafhankelijke schakel te zijn tussen mijn opdrachtgever, als aanbestedende dienst, en de markt. Met name in de voorbereidende fase kan ik daar veel in doen:

  • Zo begeleid ik mijn opdrachtgever bij het goed verwoorden van de opdracht in de aanbestedingsdocumenten, zodat deze voor iedere lezer helder is.
  • Bij voorkeur voer ik een marktverkenning uit zodat mijn opdrachtgever en ik weten wat “past” in de markt. Als mijn opdrachtgever een bepaalde eis stelt of wens heeft, wat voor effect heeft dat dan in/op de markt?
  • Als ik weet dat er partijen zonder aanbestedingservaring interesse hebben in de opdracht, probeer ik ervoor te zorgen dat zij de spelregels snappen. Dat kan in ieder geval door in de aanbestedingsdocumenten duidelijk te beschrijven hoe deze spelregels werken. Maar dat kan ook tijdens marktverkenningen en/of tijdens een marktinformatiedag bij aftrap van de aanbesteding mondeling worden toegelicht. Zo weet ik dat sommige partijen geen vragen durven te stellen tijdens de inlichtingenronde, omdat ze bang zijn dat ze dan hun concurrenten informeren. Terwijl het zo belangrijk is dat zij dat wel doen.

Kortom, als onafhankelijke schakel probeer ik de aanbestedende dienst en de markt te helpen om elkaar te vinden.

Over Procurance: Inkoop speelt binnen steeds meer organisaties een cruciale rol. Het raakt direct en indirect veel verschillende bedrijfsprocessen en heeft invloed op het resultaat van de organisatie (zowel kwantitatief als kwalitatief). Doordat steeds meer organisaties het belang inzien van hun inkoopactiviteiten, wordt een steeds groter beroep gedaan op de inkoopafdeling. Inkoop-gerelateerde besluiten worden dan ook steeds ingewikkelder. Procurance helpt organisaties daarbij. Wij maken het speelveld van inkoop op deze organisaties inzichtelijk en we laten de inkoopfunctie en -strategie het beste aansluiten op de organisatiedoelstellingen.

Wij vinden dat inkopen mensenwerk is. En werken met mensen zit in ons DNA ingebakken. Kennis, kunde en ervaring zijn natuurlijk het stevige fundament, maar dat vinden wij niet genoeg. Het verschil dat we bij onze klanten maken, zit in de persoonlijkheid en ‘soft skills’ van onze inkoopconsultants. We brengen de drive, de energie om projecten op te starten en succesvol af te ronden. We bewegen ons met gevoel voor de context langs organisatorische obstakels, brengen belangen bij elkaar, krijgen mensen ‘mee’ en laten weerstand als sneeuw voor de zon verdwijnen. Of we geven deze weerstand zélf op subtiele wijze, wanneer een opdrachtgever iets wil dat echt niet goed voor hem is.