Even voorstellen: Marieke Harkink & het projectbureau

Ik ben een beetje een vreemde eend in de bijt.

Met ruim tien jaar ervaring binnen de publieke inkoopsector, heb ik onnoemelijk veel inkoop- en aanbestedingsprojecten meegemaakt. Alhoewel ik zelf geen aanbestedingen begeleid, ben ik als projectadviseur bij veel van deze projecten wél betrokken. Ik ben dan ook een beetje een vreemde eend in de bijt. Ik ben ooit in de ondersteuning gestart en daardoor weet ik wat mijn collega inkoopadviseurs én klanten nodig hebben om een project tot een succes te maken.

Vakmanschap, verbinding en enthousiasme

Vakmanschap, verbinding en enthousiasme zijn de kernwaarden die mij typeren.

Laat ik beginnen met mijn enthousiasme, want ik hou van mijn werk en de mensen met wie ik mag werken. Dat is voor mij de basis. Ik krijg er energie van om bij ieder project het juiste resultaat te leveren.

Daarbij hoort vakmanschap. Want ieder project vaart wel bij een gedegen werkwijze die gebaseerd is op vakkennis en ervaring. Door dit te combineren met het nodige maatwerk, ontstaat de kwaliteit die ik wil leveren.

En tenslotte zoek ik in alles de verbinding: dat begint met de mensen met wie ik samenwerk. Door de verbinding met hen te vinden, krijg ik gevoel bij de waarde die ik kan toevoegen aan het project.

Het projectbureau: de plek waar klanten met een gerust hart de “overflow” van hun eigen inkoopafdeling kunnen neerleggen

Mijn werkervaring heb ik bij Procurance mogen inzetten bij het helpen opzetten van het projectbureau. Dé plek waar we al onze kennis en ervaring bundelen om een project op een succes- en waardevolle manier te helpen slagen. En de plek waar klanten met een gerust hart de “overflow” van hun eigen inkoopafdeling kunnen neerleggen.

Binnen het projectbureau coördineer ik als senior projectadviseur al het werk dat uitgevoerd moet worden. Daarnaast werk ik als trainer voor starters en zij-instromers in ons vak. Dit doe ik via Workademy, maar ook door nieuwe collega’s in ons projectbureau te begeleiden. Ik neem ze in eerste instantie aan hand mee en op den duur kunnen ze mij inzetten om mee te sparren of voor de kwaliteitscheck.

Zo lees ik bijvoorbeeld iedere afwijzingsbrief voordat die verstuurd wordt. De wettelijke verplichting om te motiveren vind ik niet meer dan logisch. Het voel voor mij zelfs als een morele verantwoordelijkheid om de tijd en energie die een inschrijver heeft gestoken in de inschrijving te ‘belonen’ met een opbouwende onderbouwing van de argumentatie.

Het gebeurt vaak dat we kleinere bedrijven bij een volgende aanbesteding tegenkomen waarbij we zien dat de kwaliteit van de inschrijving enorm is verbeterd. Soms worden we zelfs bedankt voor onze uitgebreide uitleg! Daar geniet ik van.

Het projectbureau bestaat uit diverse inkoop- en projectadviseurs. Wij ondersteunen onze collega’s op de achtergrond. Maar wij nemen voor klanten ook direct veel werk uit handen.

Als een klant rechtstreeks van onze hulp gebruik maakt, dan heeft deze klant één contactpersoon, waarmee afspraken gemaakt worden over de uitvoering van het werk. Dat kan bij een inkoop- of aanbestedingstraject van administratieve- tot en met de volledige ondersteuning gaan. Iedereen kiest de ondersteuning die hij/zij op dat moment nodig heeft.

Over Procurance: Inkoop speelt binnen steeds meer organisaties een cruciale rol. Het raakt direct en indirect veel verschillende bedrijfsprocessen en heeft invloed op het resultaat van de organisatie (zowel kwantitatief als kwalitatief). Doordat steeds meer organisaties het belang inzien van hun inkoopactiviteiten, wordt een steeds groter beroep gedaan op de inkoopafdeling. Inkoop-gerelateerde besluiten worden dan ook steeds ingewikkelder. Procurance helpt organisaties daarbij. Wij maken het speelveld van inkoop op deze organisaties inzichtelijk en we laten de inkoopfunctie en -strategie het beste aansluiten op de organisatiedoelstellingen.

Wij vinden dat inkopen mensenwerk is. En werken met mensen zit in ons DNA ingebakken. Kennis, kunde en ervaring zijn natuurlijk het stevige fundament, maar dat vinden wij niet genoeg. Het verschil dat we bij onze klanten maken, zit in de persoonlijkheid en ‘soft skills’ van onze inkoopconsultants. We brengen de drive, de energie om projecten op te starten en succesvol af te ronden. We bewegen ons met gevoel voor de context langs organisatorische obstakels, brengen belangen bij elkaar, krijgen mensen ‘mee’ en laten weerstand als sneeuw voor de zon verdwijnen. Of we geven deze weerstand zélf op subtiele wijze, wanneer een opdrachtgever iets wil dat echt niet goed voor hem is.