Nathan: maatschappelijke impact motiveert

Nathan van der Heide vertelt:

Sinds januari 2020 werk ik via Procurance in mijn eigen woonplaats voor het UMCG, inkoopteam medisch. Ik ben daar ingehuurd om te ondersteunen bij de verschillende aanbestedingsprocedures, met name de procedures die voortkomen uit de verbouwing van de nieuwe spoedeisende hulp en het centrum voor de acute zorg.

Vanwege corona zijn veel verbouwwerkzaamheden stil komen te liggen dus ik heb ik me ook met veel andere projecten bezig gehouden.  

Voorbeelden van aanbestedingen? Denk bijvoorbeeld aan nieuwe operatietafels,  diathermietoestellen, medische pendels en operatielampen en verbruiksartikelen voor zowel het endoscopiecentrum als voor de tandartsenopleiding.

Wat ik zo leuk vind aan mijn werk is de afwisseling. De variatie in soorten projecten en het feit dat ik ineens van alles leer over de zorg. Bovendien merk ik bij het UMCG dat de maatschappelijke impact zo duidelijk is en dat geeft mij veel motivatie. Mijn werk doet ertoe.

Over Procurance: Inkoop speelt binnen steeds meer organisaties een cruciale rol. Het raakt direct en indirect veel verschillende bedrijfsprocessen en heeft invloed op het resultaat van de organisatie (zowel kwantitatief als kwalitatief). Doordat steeds meer organisaties het belang inzien van hun inkoopactiviteiten, wordt een steeds groter beroep gedaan op de inkoopafdeling. Inkoop-gerelateerde besluiten worden dan ook steeds ingewikkelder. Procurance helpt organisaties daarbij. Wij maken het speelveld van inkoop op deze organisaties inzichtelijk en we laten de inkoopfunctie en -strategie het beste aansluiten op de organisatiedoelstellingen.

Wij vinden dat inkopen mensenwerk is. En werken met mensen zit in ons DNA ingebakken. Kennis, kunde en ervaring zijn natuurlijk het stevige fundament, maar dat vinden wij niet genoeg. Het verschil dat we bij onze klanten maken, zit in de persoonlijkheid en ‘soft skills’ van onze inkoopconsultants. We brengen de drive, de energie om projecten op te starten en succesvol af te ronden. We bewegen ons met gevoel voor de context langs organisatorische obstakels, brengen belangen bij elkaar, krijgen mensen ‘mee’ en laten weerstand als sneeuw voor de zon verdwijnen. Of we geven deze weerstand zélf op subtiele wijze, wanneer een opdrachtgever iets wil dat echt niet goed voor hem is.