De impact van het inkoopvak

Wat is inkoop?

Er zijn vele definities van inkoop. De meest bekende zijn:

  • “Het van externe bronnen betrekken van alle goederen en diensten die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, tegen de voor de onderneming meest gunstige voorwaarden.” (Arjan van Weele)
  • “Alles waar de onderneming een factuur voor krijgt.” (Jan Telgen)
  • Inkopen gaat over wat je verwacht dat er gaat gebeuren nadat je iets hebt gekocht, niet over wat je gaat kopen.

Vanuit die verwachting wordt een van de volgende doelstellingen nagestreefd:

  • beschikbaarheid van goederen, diensten en informatie;
  • winstmaximalisatie (kostenminimalisatie);
  • budgetdekking;
  • minimaliseren/beheersen van de financiële, juridische en maatschappelijke risico’s;
  • toevoegen van waarde aan de onderneming

De impact van inkoop

De rol van inkoop is groter dan je denkt. Wist je dat bij bedrijven ongeveer 70% van de omzet inkoop is? En dat leveranciers dus uiterst bepalend zijn voor het succes van organisaties? En wist je dat de overheid jaarlijks ruim 70 miljard inkoopt, variërend van infrastructuur tot personeel?

Als inkoper kun je op heel uiteenlopende terreinen waarde creëren voor je organisatie. Je kunt toeleveringsrisico’s verkleinen, bijdragen aan productinnovatie, samen met leveranciers je schouders zetten onder verduurzaming en zo een bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen.

Als inkoopprofessional ben je bezig met maatschappelijk relevante zaken. Professionele inkoop draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bijvoorbeeld door met leveranciers productinnovaties te realiseren of door duurzaam in te kopen. Het inkoopvak staat daarom volop in de belangstelling. Inkoop is continu in ontwikkeling en biedt afwisselende mogelijkheden voor professionals, zowel nationaal als internationaal. 

Inkoop is een uitdagend en inspirerend vakgebied met volop vacatures voor enthousiaste inkoopprofessionals. Er is een grote vraag naar inkopers. Sterker nog, het UWV heeft inkoop betiteld als ‘kansberoep’.

Profiteren van alle adviezen en praktische cases in het boek “succesvol inkopen in de publieke sector”? Bestel hem via onderstaande knop.

Over Procurance: Inkoop speelt binnen steeds meer organisaties een cruciale rol. Het raakt direct en indirect veel verschillende bedrijfsprocessen en heeft invloed op het resultaat van de organisatie (zowel kwantitatief als kwalitatief). Doordat steeds meer organisaties het belang inzien van hun inkoopactiviteiten, wordt een steeds groter beroep gedaan op de inkoopafdeling. Inkoop-gerelateerde besluiten worden dan ook steeds ingewikkelder. Procurance helpt organisaties daarbij. Wij maken het speelveld van inkoop op deze organisaties inzichtelijk en we laten de inkoopfunctie en -strategie het beste aansluiten op de organisatiedoelstellingen.

Wij vinden dat inkopen mensenwerk is. En werken met mensen zit in ons DNA ingebakken. Kennis, kunde en ervaring zijn natuurlijk het stevige fundament, maar dat vinden wij niet genoeg. Het verschil dat we bij onze klanten maken, zit in de persoonlijkheid en ‘soft skills’ van onze inkoopconsultants. We brengen de drive, de energie om projecten op te starten en succesvol af te ronden. We bewegen ons met gevoel voor de context langs organisatorische obstakels, brengen belangen bij elkaar, krijgen mensen ‘mee’ en laten weerstand als sneeuw voor de zon verdwijnen. Of we geven deze weerstand zélf op subtiele wijze, wanneer een opdrachtgever iets wil dat echt niet goed voor hem is.