Samenwerken in projecten

Robin van de Graaf

Samenwerken gaat verder dan alleen procesafspraken vastleggen

De inrichting van de inkooporganisatie en de invulling van de rol van inkoopadviseur is bij iedere organisatie altijd net weer anders. En toch kom ik bij elke opdracht dezelfde uitdaging tegen:

Hoe zorg ik voor een goede samenwerking?

Als inkoopadviseur geef ik advies en ben ik niet de uiteindelijk belanghebbende. Daarom vind ik het zo belangrijk om de organisatie mezelf eigen te maken. Want op die manier leer ik de belangen beter kennen en kan ik beter samenwerken met mensen in een projectgroep: de belanghebbenden.

Hoe ik dat doe?

Ik ben in de basis een jurist en ik houd ervan om zaken concreet te maken. Standaard heb ik dan ook oog voor procesafspraken. En bespreek ik met de leden van de projectgroep:

Wat mogen jullie van mij verwachten?

Wat verwacht ik van jullie?

Hoe kunnen we hier samen een duidelijk invulling aan geven?

Maar eigenlijk doe ik veel op gevoel.

Ik probeer namelijk te achterhalen wat de projectleden, het liefst intrinsiek, motiveert als het gaat om de specifieke inkoopopdracht.

Dus vraag ik waar iemand vrolijk van wordt én waar zijn/haar allergie zit. Dat doe ik bijvoorbeeld door te vragen: “Hoe wil je niet of juist wel aangesproken worden? En wat vind je nou bloedirritant in een samenwerking?”

Het zijn wellicht basale en vanzelfsprekende zaken om te bespreken.

En toch gebeurt het niet standaard dat dit soort persoonlijke zaken worden uitgesproken.

Jammer, want ik merk dat door dit soort zaken hardop uit te spreken een positieve impact op de samenwerking heeft en door iedereen als prettig wordt ervaren.

Over Procurance: Inkoop speelt binnen steeds meer organisaties een cruciale rol. Het raakt direct en indirect veel verschillende bedrijfsprocessen en heeft invloed op het resultaat van de organisatie (zowel kwantitatief als kwalitatief). Doordat steeds meer organisaties het belang inzien van hun inkoopactiviteiten, wordt een steeds groter beroep gedaan op de inkoopafdeling. Inkoop-gerelateerde besluiten worden dan ook steeds ingewikkelder. Procurance helpt organisaties daarbij. Wij maken het speelveld van inkoop op deze organisaties inzichtelijk en we laten de inkoopfunctie en -strategie het beste aansluiten op de organisatiedoelstellingen.

Wij vinden dat inkopen mensenwerk is. En werken met mensen zit in ons DNA ingebakken. Kennis, kunde en ervaring zijn natuurlijk het stevige fundament, maar dat vinden wij niet genoeg. Het verschil dat we bij onze klanten maken, zit in de persoonlijkheid en ‘soft skills’ van onze inkoopconsultants. We brengen de drive, de energie om projecten op te starten en succesvol af te ronden. We bewegen ons met gevoel voor de context langs organisatorische obstakels, brengen belangen bij elkaar, krijgen mensen ‘mee’ en laten weerstand als sneeuw voor de zon verdwijnen. Of we geven deze weerstand zélf op subtiele wijze, wanneer een opdrachtgever iets wil dat echt niet goed voor hem is.