Categorieën
Nieuws

Even voorstellen: Marieke Harkink & het projectbureau

Ik ben een beetje een vreemde eend in de bijt.

Met ruim tien jaar ervaring binnen de publieke inkoopsector, heb ik onnoemelijk veel inkoop- en aanbestedingsprojecten meegemaakt. Alhoewel ik zelf geen aanbestedingen begeleid, ben ik als projectadviseur bij veel van deze projecten wél betrokken. Ik ben dan ook een beetje een vreemde eend in de bijt. Ik ben ooit in de ondersteuning gestart en daardoor weet ik wat mijn collega inkoopadviseurs én klanten nodig hebben om een project tot een succes te maken.

Vakmanschap, verbinding en enthousiasme

Vakmanschap, verbinding en enthousiasme zijn de kernwaarden die mij typeren.

Laat ik beginnen met mijn enthousiasme, want ik hou van mijn werk en de mensen met wie ik mag werken. Dat is voor mij de basis. Ik krijg er energie van om bij ieder project het juiste resultaat te leveren.

Daarbij hoort vakmanschap. Want ieder project vaart wel bij een gedegen werkwijze die gebaseerd is op vakkennis en ervaring. Door dit te combineren met het nodige maatwerk, ontstaat de kwaliteit die ik wil leveren.

En tenslotte zoek ik in alles de verbinding: dat begint met de mensen met wie ik samenwerk. Door de verbinding met hen te vinden, krijg ik gevoel bij de waarde die ik kan toevoegen aan het project.

Het projectbureau: de plek waar klanten met een gerust hart de “overflow” van hun eigen inkoopafdeling kunnen neerleggen

Mijn werkervaring heb ik bij Procurance mogen inzetten bij het helpen opzetten van het projectbureau. Dé plek waar we al onze kennis en ervaring bundelen om een project op een succes- en waardevolle manier te helpen slagen. En de plek waar klanten met een gerust hart de “overflow” van hun eigen inkoopafdeling kunnen neerleggen.

Binnen het projectbureau coördineer ik als senior projectadviseur al het werk dat uitgevoerd moet worden. Daarnaast werk ik als trainer voor starters en zij-instromers in ons vak. Dit doe ik via Workademy, maar ook door nieuwe collega’s in ons projectbureau te begeleiden. Ik neem ze in eerste instantie aan hand mee en op den duur kunnen ze mij inzetten om mee te sparren of voor de kwaliteitscheck.

Zo lees ik bijvoorbeeld iedere afwijzingsbrief voordat die verstuurd wordt. De wettelijke verplichting om te motiveren vind ik niet meer dan logisch. Het voel voor mij zelfs als een morele verantwoordelijkheid om de tijd en energie die een inschrijver heeft gestoken in de inschrijving te ‘belonen’ met een opbouwende onderbouwing van de argumentatie.

Het gebeurt vaak dat we kleinere bedrijven bij een volgende aanbesteding tegenkomen waarbij we zien dat de kwaliteit van de inschrijving enorm is verbeterd. Soms worden we zelfs bedankt voor onze uitgebreide uitleg! Daar geniet ik van.

Het projectbureau bestaat uit diverse inkoop- en projectadviseurs. Wij ondersteunen onze collega’s op de achtergrond. Maar wij nemen voor klanten ook direct veel werk uit handen.

Als een klant rechtstreeks van onze hulp gebruik maakt, dan heeft deze klant één contactpersoon, waarmee afspraken gemaakt worden over de uitvoering van het werk. Dat kan bij een inkoop- of aanbestedingstraject van administratieve- tot en met de volledige ondersteuning gaan. Iedereen kiest de ondersteuning die hij/zij op dat moment nodig heeft.

Categorieën
Best Practices

Werken met het projectbureau

Naast het werk binnen het projectbureau, wordt Marieke Harkink ingezet bij allerlei projecten die indirect met inkopen te maken hebben. Zo heeft zij in de afgelopen jaren de gemeenten Hardenberg en Ommen (mede) mogen ondersteunen bij de ontbinding van de gezamenlijke bestuursdienst en het opzetten van de nieuwe inkoopafdeling.

Hieronder een aantal mooie aanbevelingen die uiteraard op naam van Marieke staan, maar een mooi voorbeeld zijn van hoe klanten het projectbureau ervaren:

Raymond Postma, inkoopcoördinator:

“Je bent een prettige persoon om mee samen te werken die open en transparant is. Je hebt aandacht voor het zakelijke aspect, maar ook voor de menselijke kant wat de samenwerking ten goede komt.

Je pakt projecten projectmatig en procesmatig op. Hierdoor ontstaat een duidelijk en overzichtelijk structuur (wie/wat wordt er van elkaar verwacht). Je geeft mensen de ruimte om input te geven om zo tot een gezamenlijk traject en resultaat te komen, waarbij je de ambitie en doelen niet uit het oog verliest. 

Je bent communicatief sterk zowel in woord als geschrift en je denkt mee in oplossingen.

Kortom, ik heb deze periode als een mooie en fijne samenwerking ervaren!”

Inge Meems, contractmanager Maatschappelijk Domein

“Ik heb een aantal maanden samen mogen werken met Marieke. In onze samenwerking heb ik haar leren kennen als een fijne, enthousiaste en zeer kundige collega die binnen het Sociaal Domein diverse open-house inschrijvingen heeft afgehandeld.

Vanuit inkoop pakte zij dit professioneel constructief op en sloot ze aan op de behoefte van de organisatie.

Haar advies is passend en goed onderbouwd en met een goede afweging tussen de belangen van de organisatie en de belangen van de inschrijvers.”

Categorieën
Best Practices

“Procurance ontzorgt”

Vanessa Gosselink, voormalig gemeentesecretaris | algemeen directeur | directeur bedrijfsvoering | bestuurder bij respectievelijk Tribuut en gemeenten Dronten en Hardenberg (en momenteel a.i. gemeentesecretaris van gemeente De Wolden) over haar samenwerking met Yvette Berkel en andere collega’s van Procurance:

Procurance doet op het gebied van inkoop en aanbesteding niet alleen wat gevraagd wordt, maar denkt actief mee en klantgerichtheid, snelheid in handelen en helder en duidelijk communiceren zit in hun DNA

Dit ‘DNA’ van Procurance is voelbaar bij iedere medewerker en maakt Procurance nèt even anders en prettiger samenwerken dan andere inkoop bureaus.  

Het maakt ook niet uit of je Procurance inschakelt voor een eenmalig inkoop traject of om de hele inkoopfunctie binnen jouw organisatie te herzien, zij zorgen er voor dat er resultaat wordt geboekt en dat jouw eigen medewerkers mee kunnen lopen, zodat kennis ook in de organisatie wordt geborgd.  

Ik heb inmiddels in meerdere organisatie met Procurance samengewerkt en telkens is met succes een situatie van onrechtmatigheid hersteld en is een herziene en efficiënte inkoopfunctie gerealiseerd. 

Kortom: een onmisbare partij als je écht tot resultaten op het gebied van inkoop en aanbesteding wilt komen! 

Categorieën
Best Practices

Advisering Het Hogeland

Aanleiding – heroriëntatie ICT applicaties

Tijdens het ontstaan van de gemeente het Hogeland zijn verschillende overeenkomsten voor applicaties van de oude gemeentes verlengd, dan wel aangepast omwille van de continuïteit van de bedrijfsvoering van de nieuwe gemeente.

Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid moeten in een korte periode diverse contracten opnieuw worden aanbesteed.

Bij voorkeur voert de gemeente (Europese) aanbestedingen uit op momenten die logisch samenhangen met de verdere ontwikkeling van applicaties binnen het IT‑landschap. Op deze wijze leveren aanbestedingen een strategische bijdrage aan de lange termijn continuïteit en stabiliteit van onze dienstverlening én voorkomen we kapitaalvernietiging en capaciteitsverspilling door migraties die louter zijn ingegeven door aflopende contracten.

Van een advies naar een uitvoeringsplan

Maar hoe moet worden gebalanceerd tussen rechtmatigheid en doelmatigheid?

Dit werd door alle betrokkenen ervaren als een dilemma.

Namens Procurance hebben Rachel Heeringa en Kim Borgman, in samenwerking met Marja Hissink (zelfstandig inkoopadviseur op het gebied van IT) en Karin van Dijk (aanbestedingsjurist van De Leeuw & Partners) een advies uitgebracht om antwoord te geven op deze balans-vraag en om richting te geven aan hoe vanaf nu te handelen.

Om te komen tot dat advies, is, naast de rechtmatigheid, vanuit andere perspectieven (doelmatigheid, ontwikkelingen binnen het vakgebied en/of het eigen informatiebeleid) onderzocht wat een passend en praktisch uitvoeringsplan is. Dat uitvoeringsplan is in een aanbestedingskalender verwerkt.

Naast een contractenanalyse zijn alle betrokken applicatie-eigenaren, team Automatisering en het team Informatiemanagement geïnterviewd, zodat het advies uiteindelijk gedragen werd door de hele organisatie. Inmiddels is de gemeente bezig met de uitvoering van de aanbestedingskalender.

De ervaring van de opdrachtgever

Willem Jan Stuut (team Informatiemanagement en opdrachtgever van Procurance) heeft de samenwerking met een 9 beoordeeld:

“Het was even zoeken naar de juiste vorm bij het opstarten van het project vanwege m.n. de coronamaatregelen. We hebben prettig contact gehad gedurende het project via mail en videovergaderingen. Er werd op tijd aangegeven wat er nog van ons werd verwacht, en we kregen tussentijdse terugkoppeling van de voortgang. We kregen positieve feedback vanuit de organisatie over de interviews.”

Categorieën
Nieuws Uncategorized

Handreiking: Circulair inkopen van speelruimte

Het jaar 2021 brengt nieuwe avonturen. Eentje daarvan is wat ons betreft de handreiking Circulair inkopen van speelruimte.

Heb jij als opdrachtgever of opdrachtnemer hart voor een duurzame toekomst en ervaring met circulair inkopen van speelruimte?

Dan vraagt Metropoolregio Amsterdam (MRA) jouw bijdrage aan de handreiking Circulair inkopen van speelruimte.  Vul deze enquête in. Na een kort toelichtingsfilmpje kost het invullen 10 minuten. Of 30 minuten als je jouw circulaire inkoop- of inschrijfervaring(en) met ons kunt delen. Deelnemers ontvangen, naast de resultaten van de enquête, ook een downloadlink voor de handreiking zodra deze beschikbaar is.

Achtergrondinformatie

Het doel van de handreiking is om het opdrachtgevers en opdrachtnemers gemakkelijker te maken om samen de speelruimte meer circulair vorm te geven.

De handreiking zal daarbij inzicht geven in

  • waar nu (in de komende 4-8 jaar) de meeste circulaire winst is te boeken,
  • hoe de administratieve last rondom een inkooptraject is te beperken en
  • praktische informatie geven voor een (haalbare) aanpak.

Het gaat niet om het voorschrijven van de enige juiste werkwijze, want die is voor ieder project maatwerk. Wél willen we het mogelijk maken om goede en concrete eerste stappen dezelfde kant op te zetten.

Betrokken partijen

Er zijn diverse partijen betrokken bij het opstellen van deze handreiking. De opdrachtgever is de MRA. Zij heeft hiervoor een klein projectteam samengesteld. De uitvoerenden voor deze opdracht zijn OBB in samenwerking met Procurance.

Daarnaast zijn er 3 klankbordgroepen die meelezen: de klankbordgroep leveranciers van speeltoestellen (bestaande uit Kompan, Nijha en Yalp), de klankbordgroep aannemers aanleg en onderhoud (te weten Donker en HVR Speeltotaal) en de klankbordgroep gemeenten vanuit de MRA (o.a. Amsterdam, Beverwijk, Gooise Meren en Uithoorn).